Posebne pogodnosti

Priska Med je suradna ustanova za dobrovoljno zdravstveno osiguranje sa,
Wiener zdravstvenim osiguranjem,
Croatia zdravstvenim osiguranjem,
Allianz zdravstvenim osiguranjem i
Triglav zdravstvenim osiguranjem,
za sve osiguranike kojima ugovorena polica omogućava preglede liječnika specijaliste te vrhunsku fizikalnu terapiju bez čekanja i uputnica.
Nazovite nas, i prepustite nama brigu o Vašem zdravlju!

Tim Priska Med ustanove
021 461517


Specijalna ponuda za goste Priska Med Luxury Rooms nalazi se ovdje.