Kontakt

Prof. dr. sc. Goran Račić

Otorinolaringolog
Prof.dr.sc. Goran Račić rođen je 11. studenog 1948.godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu, te Klasičnu gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao je 1967. godine a diplomirao 1972. godine.
u Splitu, a završni dio (18 mjeseci) i ispit 1982. godine na ORL klinici Šalata u Zagrebu.
U nastavu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, studij u Splitu, uključio se 1987. godine izborom u zvanje znanstvenog asistenta.
Krajem osamdesetih i početkom devedesetih godina, bavi se znanstveno-istraživačkim radom u Institutu za pomorsku medicinu HRM (Odjel za hiperbaričnu i podvodnu medicinu). Tamo je izradio i doktorski rad pod naslovom „Liječenje Bellove paralize kisikom pod povišenim tlakom“. Doktorsku disertaciju obranio je u studenom 1993. godine u Splitu.
U svibnju 1996. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu za potrebe Medicinskog studija u Splitu.
Katedru za otorinolaringologiju vodi od 1996. godine, a u studenom 1999. godine izabran je za pročelnika Katedre za bolesti glave i vrata (koja ujedinjuje otorinolaringologiju, oftalmologiju i maksilofacijalnu kirurgiju).
Napisao je i objavio samostalno i s kolegama 46 znanstvenih i stručnih radova, od čega 20 citiranih u CC a 26 u ostalim citiranim publikacijama. Od 20 radova objavljenih u CC časopisima, 10 je iz područja, a u 6 je prvi autor.
Učestovao je na brojnim kongresima i simpozijima. Prvi je autor bio na 9 od 14 međunarodnih kongresa i simpozija. Također je organizator i suorganizator tečajeva, simpozija i kongresa.
Osim otokirurgije i rinokirugije, kojima je posvetio veći dio svoje izobrazbe, kako u Zagrebu tako i u inozemstvu, te napisao magistarski rad iz područja otokirurgije i mnoštvo članaka iz otologije i rinologije, bavi se primjenom hipebarične oksigenacije u otorinolaringologiji, te medicinom spavanja.
S radom, u kojem je Bellova paraliza tretirana kisikom, je bio prvi u svijetu, te je citiran u poglavlju: Hyperbaric Oxygen Therapy in Otolaryngology U: Jain KK ur, Textbook of Hyperbaric Medicine. Hogrefe&Huber Publisher., 2004: 379-380.
Pored Bellove paralize, koju je tretirao hisikom, vršio je istraživanja o utjecaju kisika pod tlakom na iznenadnu nagluhost, te rezultate objavio u citiranim časopisima, a također je citiran u gore spomenutoj knjizi KK Jain-a na stranici 374.
S voditeljem Katedre za neuroznanost osniva „Sleep lab“ prvi takve vrste u Hrvatskoj. Laboratorije je opremljen s dva apartmana, jednim kliničkim polisomnografom (Alice 4), te jednim portabilnim (Polymesam). Također, u tom laboratoriju OSA se ispituje uz pomoć faringoezofagealne sonde poradi detekcije miesta opstrukcije za vrijme prekida disanja. Ta je sonda jedina takve vrste i primjene u Hrvatskoj.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Edukacija pri ORL klinici Grosshadern kod profesora HH Naumanna
Edukacija kod profesora H. Silversteina u Sarasoti (USA)
"Hands on" tečaj iz estetske rinokirurgije kod Pietra Palme u Milanu
Voditelj znanstvenog projekta "Opstrukcija sleep apnea - dijagnostika i kirurška terapija"
Voditelj znanstvenog projekta "Poremećaji disanja i spavanja - uloga gornjih dišnih puteva"
Otorinolaringologija:
- Specijalistički pregledi
- Septoplastika
- Rinoplastika

Medicina spavanja:
- Obrada poremećaja disanja tijekom spavanja (hrkanje, apneja)
Koautorstva u knjigama:
Otorinolaringologija za studente
Odabrana poglavlja iz medicine ronjenja
Znanstveni radovi indeksirani u CC-u:
Racic G, Maslovara S, Roje Z, Dogas Z, Tafra R. Hyperbaric oxygen in the treatment of sudden hearing loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2003 Nov-Dec;65(6):317-20.
Racic G, Kurtovic D, Roje Z, Tomic S, Dogas Z. Primary mucosal melanoma of the eustachian tube. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004 Mar;261(3):139-42.
Racic G, Matulic J, Roje Z, Dogas Z, Vilovic K. Abnormally high bifurcation of the brachiocephalic trunk as a potential operative hazard: case report. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Nov;133(5):811-3.
Racić G, Roje Z. Kirursko lijecenje poremećaja disanja tijekom spavanja [Surgery as a treatment modality for sleep disordered breathing]. Lijec Vjesn. 2008 Mar-Apr;130(3-4):91-7.
Roje Z, Racic G, Kardum G, Selimovic M. Is the systemic inflammatory reaction to surgery responsible for post-operative pain after tonsillectomy, and is it "technique-related"? Wien Klin Wochenschr. 2011 Aug;123(15-16):479-84.
Roje Z, Racić G, Kardum G. Efficacy and safety of inferior turbinate coblation-channeling in the treatment of nasal obstructions. Coll Antropol. 2011 Mar;35(1):143-6.
Roje Z, Racic G. Management of rhinophyma with coblation. Dermatol Surg. 2010 Dec;36(12):2057-60.
Roje Z, Racić G, Dogas Z, Pisac VP, Timms M. Postoperative morbidity and histopathologic characteristics of tonsillar tissue following coblation tonsillectomy in children: a prospective randomized single-blind study. Coll Antropol. 2009 Mar;33(1):293-8.
Roje Z, Sevo V, Selimović M, Racić G. Adenotonzilektomija u lijecenju poremećaja disanja tijekom spavanja u djecjoj dobi: prikaz bolesnika [Adenotonsillectomy as a treatment modality for sleep disordered breathing in children: case report]. Lijec Vjesn. 2008 Mar-Apr;130(3-4):97-100.
Petri NM, Andrić D, Kovacević H, Vranjković-Petri L, Racić G, Mulić R, Ropac D. Plinska gangrena i hiperbaricna oksigenacija--zaboravljena ili nikad naucena lekcija? [Gas gangrene and hyperbaric oxygenation--a lesson forgotten or never learned?]. Lijec Vjesn. 2002 May;124(5):140-5.
Marković AS, Rozmanić V, Anić B, Aberle N, Racić G, Novak S, Sunara D, Grdinić B, Karadza-Lapić L, Radas MR, Karanović B, Kvenić B. Smjernice za dijagnostiku i lijecenje hereditarnog angioedema [Guidelines for the diagnosis and treatment of hereditary angioedema]. Lijec Vjesn. 2014 May-Jun;136(5-6):117-29.
Karanović N, Carev M, Kardum G, Tomanović N, Stuth E, Gal J, Tonković-Capin M, Dogas V, Racić G, Dogas Z. Succinylcholine use in adult anesthesia - A multinational questionnaire survey. Coll Antropol. 2011 Jan;35 Suppl 1:183-90.
Ivičević N, Roje Ž, Kljajić Z, Bojić L, Kardum G, Omero L, Račić G. Prevalence and risk factors for developing oral allergy syndrome in adult patients with seasonal allergic rhinitis. Acta Clin Croat. 2015 Mar;54(1):25-9.
Dogas Z, Valić M, Pecotić R, Pupić MC, Carev M, Bojić L, Racić G. Poremećaji disanja tijekom spavanja [Sleep disordered breathing]. Lijec Vjesn. 2008 Mar-Apr;130(3-4):69-77.
Colović Z, Pesutić-Pisac V, Poljak NK, Racić G, Cikojević D, Kontić M. Expression of matrix metalloproteinase-9 in patients with squamous cell carcinoma of the larynx. Coll Antropol. 2013 Mar;37(1):151-5.
Colović Z, Racić G, Poljak NK, Sunara D, Klancnik M, Despot R. A battery in the stenotic esophagus of a child with a congenital tracheoesophageal fistula. Coll Antropol. 2012 Mar;36(1):321-4.
Carev M, Karanović N, Ujević A, Kardum G, Cengić V, Funck N, Culić N, Racić G, Dogas Z. Uporaba sukcinil-kolina medu hrvatskim anesteziolozima--je li taj lijek zaista odbacen? [Succinylcholine use by anesthesiologists in Croatia--is it really abandoned?]. Lijec Vjesn. 2010 Jan-Feb;132(1-2):8-13.
Bojić L, Rogosić V, Ivanisević M, Matijaca M, Lusić I, Pintarić I, Vrebalov-Cindro V, Racić G. Progression of optic neuritis to multiple sclerosis in the County of Split-Dalmatia, Croatia. Coll Antropol. 2007 Jun;31(2):557-60.

Kontakt

ZA SVE INFORMACIJE O PREGLEDIMA I NARUDŽBAMA,
OBRATITE NAM SE S POVJERENJEM

Otvori chat
Slobodno pitajte
Poštovani, kako Vam možemo pomoći?