Edukacija Majka – Dijete

Treba li Vaša beba pomoć?
Ima li pravilan motorički razvoj?
Da li Vaše dijete ima pravilno držanje?
Da li se pravilno igra?

Specifičnost naše Ustanove je rad s djecom kod kojih se pojavljuju problemi u neuromotornom razvoju, problemi cerebralnih poremećaja kretanja, problemi lošeg držanja te rad s djecom koja su proživjela traume. Primjenjujemo neurorazvojnu rehabilitaciju djece koja se započinje provoditi od novorođenačke dobi odmah po uočavanju odstupanja u neuromotornom razvoju.
Vaše nam je dijete na prvome mjestu. Educirano osoblje s dugogodišnjim iskustvom u fizikalnoj terapiji provodi individualnu razvojnu gimnastiku prilagođenu potrebama Vašeg djeteta. Prednost ovakvoga načina rada jest intenzivno i kontinuirano praćenje stanja i napretka djeteta te prilagođavanje promjene programa vježbi ovisno o njegovom napretku.

Možda će vas još zanimati