Individualizirani planovi prehrane

Izrada individualnih planova prehrane

Cilj prvog nutricionističkog pregleda je prikupljanje potrebnih podataka o zdravstvenom statusu i navikama klijenta. Uz analizu prehrambenih i životnih navika, važan dio pregleda čini antropometrijsko mjerenje i analiza sastava tijela, pomoću koje doznajemo važne parametre u organizmu, poput udjela mišićne mase i masnog tkiva, razinu visceralne masti u tijelu, količinu proteina i minerala u tijeku i dr. Nakon što dobijemo sve potrebne podatke, naš idući korak je izrada personaliziranog plana prehrane.

Svaki jelovnik je potpuno individualiziran i osmišljen je za svakog klijenta pojedinačno. Unaprijed pripremljene i generalizirane jelovnike ne koristimo u praksi.

Vaš plan prehrane kreiramo uzimajući u obzir:
 • cilj koji želimo postići, a kojeg definiramo na prvom pregledu (mršavljenje, povećanje tjelesne mase, povećanje mišićne mase, promjena sastava tijela, dijetoterapija, …)
 • zdravstveno stanje (plan prehrane potpuno prilagođavamo Vašem zdravstvenom stanju kako bismo ublažili tegobe i umanjili komplikacije)
 • vrstu i razinu tjelesne aktivnosti
 • preferencije po pitanju ukusa u hrani (izbjegavamo izradu jelovnika s namirnicima koje su klijentu potpuno nepoznate i koje će teško uvrstiti u prehranu)
 • životne navike, radno i slobodno vrijeme (vrsta obroka se prilagođava količini vremena preostalog za pripremu obroka)
Što možete očekivati od naših planova prehrane?
 • jelovnici su jednostavni za praćenje, a sama priprema obroka je najčešće u trajanju od 45-60 minuta.
 • naglasak je na sezonskim namirnicima i mediteranskoj prehrani, koja nam je lako dostupna u obližnjim trgovinama i kod lokalnih OPG proizvođača, što utječe i na financijsku vrijednost obroka
 • plan prehrane možemo sastaviti u trajanju od 7, 14, 21 i mjesec dana
 • plan prehrane je najčešće sastavljen kao skup obroka u jednom danu (broj i učestalost obroka je prilagođen životnom stilu, a najčešće ima 3-5 obroka)
 • unutar svakog obroka su navedene namirnice koje trebate koristiti, a količine su izražene u gramima i porcijama, što olakšava praćenje)
 • uz svaki obrok navedemo prijedlog pripreme i recepturu
 • jelovnici su dostupni putem web aplikacije te kao PDF dokument, a uz jelovnik ćete dobiti listu nabavke potrebnih namirnica

Ključ uspjeha ovih individualiziranih planova prehrane leži u kontinuiranom praćenju i prilagodbi. Naši nutricionisti redovito prate napredak svakog klijenta, vrednujući rezultate i pružajući podršku kroz cijeli proces. Ovaj pristup omogućuje nam da dinamično reagiramo na promjene u zdravstvenom stanju, tjelesnoj aktivnosti ili životnim navikama klijenta. Prilagođavanje jelovnika temeljem povratnih informacija ključno je za postizanje dugoročnih ciljeva i održavanje motivacije. Na ovaj način osiguravamo da svaki plan prehrane ostaje relevantan, učinkovit i usklađen s individualnim potrebama i ciljevima naših klijenata.

Individualizirani plan prehrane ipak nije i ne može biti rješenje svih zdravstvenih problema vezanih za tjelesnu masu, ali je osnova na kojoj se temelje sve druge intervencije i promjene životnih navika u cilju poboljšanja psihofizičkog zdravlja pojedinca. Pridržavanjem ovakvog plana prehrane i dodavanjem tjelesne aktivnosti, mogu se postići ogromne transformacije čemu su svjedočili i neki naši klijenti. U Poliklinici Priska Med, integracijom različitih grana medicine te vrhunske opremljenosti i velikog iskustva nekoliko odjela potrebnih za ovakav holistički pristup kontroliranju težine, nudimo razne pakete kojima klijenti mogu transformirati svoj život. Kontaktirajte nas još danas, rezervirajte informativni razgovor s našim nutricionistima i omogućite sebi život kakav zaslužujete!

Za više informacija kontaktirajte nas telefonski na 099/444-3344 ili putem e-maila poliklinika@priska-med.com

Možda će vas još zanimati

Otvori chat
Slobodno pitajte
Poštovani, kako Vam možemo pomoći?