Elektroterapija

ELEKTROTERAPIJA je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu liječenja bolnih stanja. Uopćeno govoreći, elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smiruje upalne procese.

Fiziološki, ispod elektroda ili u zoni prostrujavanja događaju se slijedeći fiziološki učinci:

– vazodilatacija (širenje krvnih žila)
– hiperemija (crvenilo kože uz prisutnu toplinu)
– poboljšava se izmjena tvari u stanici i normalizira pH
– smanjuje podražljivost nocioceptora (osjetilnih receptora, dakle smanjuje bol)
– ubrzava se cijeljenje tkiva
– povećava se mišićna kontrakcija

Modernim i potpuno kompjuteriziranim aparatima za elektroterapiju, omogućavamo precizno korištenje terapijskog oblika za sva oboljenja, za koja znamo da dobro reagiraju na ovakav oblik liječenja.

U PRISKA MED ustanovi, fizioterapeuti provode slijedeće oblike elektroterapije:

Laser – koristimo ga u terapijske svrhe, za otklanjanje boli kod akutnih upalnih procesa u mišićima i tetivama
Magnet – koristimo u terapiji liječenja degenerativnih bolesti zglobova i kralježnice, fraktura, stanja nakon ruptura i ligamentarnih povreda
Ultra zvuk – zbog svog mehaničkog, kemijskog i biološkog djelovanja, koristimo ga kod otklanjanja akutnih problema kod upala tetiva, kalcifikata u mišićima, kod otoka
Stimulacija – kao mišićni trening za oštećenu muskulaturu kod perifernih ozljeda živčanog sistema, za oštećenu funkciju nakon CVI
Dijadinamska struja – izborom odgovarajućih parametara, može se poboljšati cirkulacija, utjecati na smanjenje bola, poboljšanje tonusa mišića i oporavak neuroloških disfunkcija
Interferentna struja – izborom modulacija od podražajnih do umirujućih, koristimo kod akutnih, upalnih i bolnih procesa na lokomotornom sustavu
Galvanizacija – djeluje na poboljšanje cirkulacije, smanjenje napetosti i uklanjanje otoka. Ujedno je koristimo, i kao uvod u stimulaciju
Iontoforeza – postupak unošenja lijeka u tijelo uz pomoć galvanske struje
TENS – blokira prijenos boli sa određenog dijela tijela

Cijena pojedinačne elektroterapije je 40,00 kn – 50,00 kn